Nonverbální komunikace

Profesor psychologie Albert Mehrabian spočítal, že zřejmě pouze 7 procent porozumění je odvozeno z verbální komunikace, 38 procent pochází z tónu hlasu a 55 procent z řeči těla. Nejen tato čísla potvrzují důležitost nonverbální komunikace v dorozumívání mezi lidmi. Většina z nás ji používá podvědomě, ale např. manažeři na vysokých pozicích se snaží ovládat mimojazykovou […]

Psychika žáků a studentů se specifickými poruchami učení

Dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie – příklady specifických poruch učení. Zamýšlíme se nad psychikou žáků a studentů se specifickou poruchou učení? Věnují pedagogičtí pracovníci dostatek pozornosti jejich potřebám?   Pro přehlednost a zopakování uvedu příznaky nejznámějších specifických poruch: Dysgrafie: problémy se psaním Dyslexie: potíže se čtením Dyskalkulie: nesnáze s počítáním   Seznam jsem velice zjednodušil, protože výčet […]