Search
Close this search box.

ADHD u dětí

ADHD, písmena o kterých slyšel snad každý, onemocnění komplikující život nejen dětem samotným, ale i rodičům a učitelům. Víte však, co to vůbec znamená? V překladu to znamená porucha pozornosti s hyperaktivitou.   Jak poznat znaky ADHD s přicházejícím s věkem? Spolehlivě lze z pohledů psychologů, dle potřeby i klinicky, nemoc určit až v 6.-7. […]

Kam jinam než na terapii?

V dnešní době psychologie zasahuje snad do všech částí našeho života a zajímá se o ní stále více lidí. Zájem o služby psychologů roste, ale je více možností, za kým zajít, pokud nechceme řešit potíže se školními psychology nebo přáteli, případně se jenom chceme dozvědět něco více o sobě.    Přímou prací s lidmi a […]

Nonverbální komunikace

Profesor psychologie Albert Mehrabian spočítal, že zřejmě pouze 7 procent porozumění je odvozeno z verbální komunikace, 38 procent pochází z tónu hlasu a 55 procent z řeči těla. Nejen tato čísla potvrzují důležitost nonverbální komunikace v dorozumívání mezi lidmi. Většina z nás ji používá podvědomě, ale např. manažeři na vysokých pozicích se snaží ovládat mimojazykovou […]

Psychika žáků a studentů se specifickými poruchami učení

Dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie – příklady specifických poruch učení. Zamýšlíme se nad psychikou žáků a studentů se specifickou poruchou učení? Věnují pedagogičtí pracovníci dostatek pozornosti jejich potřebám?   Pro přehlednost a zopakování uvedu příznaky nejznámějších specifických poruch: Dysgrafie: problémy se psaním Dyslexie: potíže se čtením Dyskalkulie: nesnáze s počítáním   Seznam jsem velice zjednodušil, protože výčet […]