Zásady práce s osobními údaji

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

1. Zpracování osobních údajů

A) Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Jestliže využíváte můj web, budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které mně sdělíte, hlavně prostřednictvím formuláře (e-mail).

 
Z jakého důvodu?

Přes zadaný e-mail obdržíte odpověď.

 

Jak dlouho budu osobní údaje uchovávat?

Nejdéle 30 dní.

 

B) Newslettery

Pokud zadáte e-mail v registračním systému, pravidelně obdržíte upozornění na nové články.

Váš e-mail nepoužiji k jinému účelu.

 

2. Kdo se k údajům dostane?

Především já a mnou pověřené osoby. Přesto však do záznamů mohou nahlížet společnosti, jež udržují web v chodu a zajišťují jeho funkce.

 

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, chtít po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v jistých případech máte právo na jejich přenositelnost.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 23. 12. 2022